GPC4-63-40-BH7F4-30-L_武汉市二泰盛机电设备有限公司_商国互联网

时间:2019-01-11 15:13:02 来源:猇亭新闻网 作者:匿名
  

G5系列齿轮泵是一种外齿轮泵,具有轴向柔性补偿和径向液压平衡。 G5系列齿轮泵可组成双泵和最多四个泵。

各种法兰,轴伸,入口和出口连接均可满足SAE和国家标准。

G5系列齿轮泵广泛用于拖拉机,建筑机械和其他机械的液压系统。

GPC4齿轮泵

GPC4系列齿轮泵是外齿轮泵,具有轴向柔性补偿和径向液压平衡。

GPC4系列齿轮泵可组合成双泵和最多四个泵。各种法兰,轴伸,入口和出口连接均可满足SAE和国家标准。

GPC4系列齿轮泵广泛应用于拖拉机,工程机械和其他机械的液压系统。

GPC4-40-2H6F3-G5-12-S-R,双齿轮泵

GPC4-40-2H6F3-G5-10-S-R,GPC4-40-2H6F3-G5-08-S-R

GPC4-402H6F3-G5-06-S-R,双齿轮泵

GPC4-40-2H6F3-G5-05-S-R,GPC4-50-2H6F3-G5-20-S-R,

GPC4-50-2H6F3-G5-16-S-R,双齿轮泵

GPC4-50-2H6F3-G5-12-S-R,GPC4-50-2H6F3-G5-10-S-R,

GPC4-50-2H6F3-G5-08-S-R,双齿轮泵

GPC4-50-2H6F3-G5-06-S-R,GPC4-50-2H6F3-G5-05-S-R,

GPC4-60-2H6F3-G5-20-S-R,双齿轮泵

GPC4-20-2H6F3-G5-20-S-L,GPC4-20-2H6F3-G5-16-S-L,

GPC4-20-2H6F3-G5-12-S-L,双齿轮泵

GPC4-20-2H6F3-G5-10-S-L,GPC4-20-2H6F3-G5-08-S-L,CBT-E325/E325-FR2

CBT-E325/E320-FR2

CBT-E325/E316-FR2

CBT-E325/E314-FR2

CBT-E325/E310-FR2

CBT-E325/E308-FR2

CBT-E325/E306-FR2

CBT-E320/E320-FR2

CBT-E320/E316-FR2

CBT-E320/E314-FR2

CBT-E320/E310-FR2

CBT-E320/E308-FR2

CBT-E320/E306-FR2

CBT-E316/E316-FR2

CBT-E316/E314-FR2

CBT-E304FHL

CBT-E306FHL

CBT-E308FHL

CBT-E310FHL

CBT-E312FHL

CBT-E314FHL

CBT-E316FHL

CBT-E320FHL,

CBT-E325FHL,

GPC4-20-2H6F3-G5-06-S-L,双齿轮泵

GPC4-20-2H6F3-G5-05-S-L,GPC4-25-2H6F3-G5-20-S-L

,GPC4-25-2H6F3-G5-16-S-L,双齿轮泵

GPC4-25-2H6F3-G5-12-S-L,GPC4-25-2H6F3-G5-10-S-L

GPC4-25-2H6F3-G5-08-S-L,双齿轮泵

GPC4-25-2H6F3-G5-06-S-L,GPC4-25-2H6F3-G5-05-S-L

GPC4-32-2H6F3-G5-20-S-L,双齿轮泵

GPC4-32-2H6F3-G5-16-S-L,GPC4-32-2H6F3-G5-12-S-L

GPC4-32-2H6F3-G5-10-S-L,双齿轮泵

GPC4-32-2H6F3-G5-08-S-L,GPC4-32-2H6F3-G5-06-S-LGPC4-32-2H6F3-G5-05-S-L,双齿轮泵

GPC4-40-2H6F3-G5-20-S-L,GPC4-40-2H6F3-G5-16-S-L

GPC4-40-2H6F3-G5-12-S-L,双齿轮泵

GPC4-40-2H6F3-G5-10-S-L,GPC4-40-2H6F3-G5-08-S-L

GPC4-40-2H6F3-G5-06-S-L,双齿轮泵

GPC4-40-2H6F3-G5-05-S-L,GPC4-50-2H6F3-G5-20-S-L,

GPC4-50-2H6F3-G5-16-S-L,双齿轮泵

GPC4-50-2H6F3-G5-12-S-L,GPC4-50-2H6F3-G5-10-S-L

GPC4-50-2H6F3-G5-08-S-L,双齿轮泵G.

PC4-50-2H6F3-G5-06-S-L,GPC4-50-2H6F3-G5-05-S-L

GPC4-60-2H6F3-G5-20-S-L,双齿轮泵

CBT-E304

CBT-E306

CBT-E308

CBT-E310

CBT-E312

CBT-E314

CBT-E316

CBT-E320

CBT-E325

CBT-E304-FL1

CBT-E306-FL1

CBT-E308-FL1

CBT-E310-FL1

CBT-E312-FL1

CBT-E306-FL2

CBT-E308-FL2

CBT-E310-FL2

CBT-E312-FL2

CBT-E314-FL2

CBT-E316-FL2

CBT-E320-FL2

CBT-E306-FL2

CBT-E308-FL2

CBT-E310-FL2

CBT-E312-FL2

CBT-E314-FL2

CBT-E316-FL2CBT-E320-FL2

GPC4-40-2H6F3-G5-12-S-R,双齿轮泵

GPC4-40-2H6F3-G5-10-S-R,GPC4-40-2H6F3-G5-08-S-R

GPC4-402H6F3-G5-06-S-R,双齿轮泵

GPC4-40-2H6F3-G5-05-S-R,GPC4-50-2H6F3-G5-20-S-R,

GPC4-50-2H6F3-G5-16-S-R,双齿轮泵

GPC4-50-2H6F3-G5-12-S-R,GPC4-50-2H6F3-G5-10-S-R,

GPC4-50-2H6F3-G5-08-S-R,双齿轮泵

GPC4-50-2H6F3-G5-06-S-R,GPC4-50-2H6F3-G5-05-S-R,

GPC4-60-2H6F3-G5-20-S-R,双齿轮泵

GPC4-20-2H6F3-G5-20-S-L,GPC4-20-2H6F3-G5-16-S-L,

GPC4-20-2H6F3-G5-12-S-L,双齿轮泵

GPC4-20-2H6F3-G5-10-S-L,GPC4-20-2H6F3-G5-08-S-L,

福步商贸网